Capital Tower – Hà Nội

//Capital Tower – Hà Nội
Capital Tower – Hà Nội2020-04-29T16:47:12+07:00

Project Description

Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quyền sử dụng đất thuê và công trình xây dựng trên đất.

Project Details

Categories: