Phạm Hoàng Anh2023-09-21T16:34:41+07:00
Phạm Hoàng Anh - GECons

Họ tên: Phạm Hoàng Anh
Chức vụ: Giám đốc
Tình trạng: đang làm việc
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NĂNG LƯỢNG XANH
MST: 0316049153
Điện thoại: 0283 3636 0816
Di động: 0976 881 806
Email: adam@gecons.vn
Website: http://gecons.vn
Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh