DỊCH VỤ2022-07-01T15:28:46+07:00

TƯ VẤN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Đối với Doanh nghiệp, biết được giá trị thực tại của doanh nghiệp sở hữu là một yếu tố cực kì quan trọng và cần thiết cho việc đưa ra bất kì quyết định nào (Mua bán và sáp nhập, Hoạch định tài chính, cấu trúc lại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu…) với đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, những cá nhân dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá với các chứng chỉ quốc tế, V-LINK Corp sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn giá trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả nhất.

TƯ VẤN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Luôn muốn biết được giá trị và biến động giá trị đối với tài sản đang nắm giữ là nhu cầu của hầu hết chủ sở hữu, đặc biệt khi hiện này một nhà đầu tư hầu như sở hữu cả danh mục tài sản. Điều đó càng cho thấy sự quan trọng của việc Tư vấn giá, hỗ trợ đắc lực trong quản lý, đưa ra các nhận định và kịp thời quyết định đối với tài sản đang nắm giữ để đạt được giá trị tối ưu nhất.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu thị trường cho các loại tài sản cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, kết quả nghiên cứu đưa ra các chỉ tiêu quan trọng và các biến động ở thị trường trong nước và quốc tế.

NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

Các nghiên cứu được thực hiện cũng sẽ cung cấp nhiều dữ liệu chi tiết về doanh thu bán hàng, dịch vụ và các tiện ích kèm theo, nhân viên, chi phí vận hành, số liệu về tỷ lệ lấp đầy / công suất hoạt động và các yếu tố liên quan để cung cấp dẫn chứng rõ ràng về nhu cầu của thị trường đối với tài sản.

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN TÀI SẢN

Mục tiêu của những đề xuất phát triển là nhằm tối ưu hóa chức năng bất động sản, tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Chúng tôi đưa ra các nhận định chuyên môn để tạo lập hoặc tái cấu trúc cho cả dự án phát triển và các bất động sản hiện hữu thông qua phân tích các chỉ tiêu quan trọng thu thập được từ các nghiên cứu thị trường, kết quả nghiên cứu khả thi (đối với các dự án phát triển) hoặc phân tích hiệu suất hoạt động (đối với bất động sản hiện hữu) để đạt hiệu quả cao nhất và sử dụng tốt nhất đối với bất động sản.